Jak rozliczać szkolenia dla pracowników?

szkolenia dla pracowników

Ułatwienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji jest jednym z obowiązków pracodawców, określonym w kodeksie pracy. Ten sam dokument nie precyzuje jednak, kto powinien płacić za takie szkolenia. Jeśli za nie zapłacimy, jak je rozliczać?

Jak rozliczać szkolenia dla pracowników?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, podejmowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, co jest zapisane w kodeksie pracy. Nie ma jednak zapisu o tym, że musimy zapłacić za szkolenia, na które pracownik zapisze się za naszą zgodą. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi specjalnego urlopu szkoleniowego, zwolnienie go z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny na obowiązkowe zajęcia szkoleniowe oraz zapłacenie za dzień pracy, gdy uczestniczył w szkoleniu. Urlop szkoleniowy wynosi 6 dni lub 21 dni, gdy jest to ostatni roku studiów (czas konieczny do przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego).

Jakie świadczenia może przyznać pracodawca? Czy dostaniemy zwrot kosztów szkoleń?

Może zapłacić za szkolenia, a także pokryć koszty przejazdu i zakwaterowania. Jest to jednak tylko decyzja pracodawcy, a nie odgórny obowiązek, więc pracownik nie może żądać takich świadczeń. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę, ale nie musi tego robić, jeśli nie zamierza przedłużyć nam umowy o pracę lub zobowiązać nas do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu szkoleń. Jeśli pracodawca ponosi koszty szkoleń, może żądać od pracownika pozostawania przez niego po zakończeniu kursów w zatrudnieniu przez określony okres czasu.

Jak rozlicza się szkolenia pracowników?

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje dodatkowe świadczenia – w szczególności opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Jeśli zakres takiego szkolenia wpłynie na zwiększenie się zysków firmy bądź też daje on pracownikowi kompetencje niezbędne do właściwego wykonywania swoich zadań, to może ono zostać uznane za firmowy koszt. Skoro wydatki na szkolenia dla pracownika mogą znaleźć się w kosztach przedsiębiorcy, gdzieś powinien zostać także uwzględniony przychód. Jeśli pracodawca opłaci swojemu podwładnemu kurs albo szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe, to będzie to przychód podwładnego.

Koszty kształcenia pracowników i szkoleń, na które ich kierujemy nie są bardzo restrykcyjnie oceniane przez organy skarbowe. Ważne jest wskazanie zależności pomiędzy podnoszeniem kwalifikacji a wzrostem przychodów firmy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *